Region Gävleborg - förtroendevalda

Region Gävleborgs revisorer

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionfullmäktige utser 7 st revisorer varav en ordförande (väljs bland minoritetens partier) och en vice ordförande (väljs bland majoritetens partier).

Länkar:
Valbarhetskriterier