Region Gävleborg - förtroendevalda

Region Gävleborgs revisorer

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionfullmäktige utser 7 st revisorer varav en ordförande (väljs bland minoritetens partier) och en vice ordförande (väljs bland majoritetens partier).

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (7 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lindestam Sven-Erik Socialdemokraterna Ordförande 1
Ritola Petri Sverigedemokraterna Vice ordförande 2
Hedin Stefan Socialdemokraterna Revisor 3
Hamilton Eva-Karin Moderata samlingspartiet Revisor 4
Åberg Jönsson Fredrik Vänsterpartiet Revisor 5
Linck Hanna-Karin Centerpartiet Revisor 6
Carlén Rosalie Kristdemokraterna Revisor 7