Region Gävleborg - förtroendevalda

Sökresultat

Personer (319 st)

Efternamn Förnamn Parti
Ahlberg Christina V
Ahlholm Charlie SD
Ahne Ingemar S
Almberg Per M
Almén Kerstin S
Andersson Lars B V
Andersson Yvonne SD
Andersson EvaMarja M
Andersson Ulla V
Andersson Per SD
André Lili KD
Andreén Ruben SD
Arnason Bjarni C
Asp-Vilén Peter SD
Backeskog Sanna S
Backman Hans L
Barikzey Jamill S
Bege Najib S
Bekir Zaradesht V
Bengtson Jörgen C
Benterud Maria FRG
Berggren David S
Berglund Persson Henrik S
Bergman Christer M
Bergstedt Fredric S
Bergsten Anders KD
Bergsten Anders S
Bergström Märta M
Bienitzer Birgitta M
Bjerkén Birgittha M
Björk Riitta-Liisa M
Blomgren Diana S
Bodén Rut M
Bogg Jimmi S
Bogren Irene S
Bolinder Jon S
Bossen Patrik S
Brandt Anna SVG
Brannestål Birgitta SD
Brindmark Jonas M
Brykner Monika SD
Bär Agneta SD
Cadaani Mohamed Abdullahi S
Carlén Rosalie KD
Carlson Cederholm Elisabeth C
Carlsson Richard SD
Cederborg Allan M
Dahlberg Moa SD
Dangardt Marie-Louise S
Davik Mona S
Davik Cecilia S
de Winter Yvonne SVG
Delén Wanja SD
Derkaspar Jeanette S
di Paolo-Sandberg Elisabeth S
Didricksson Daniel -
Edholm Leena S
Eidhagen Gabriella V
Eidhagen Alexander V
Eimasdotter Anncharlott S
Eklund Madelene SD
Ekorre Petri M
Elfström Petra S
Elfving Anéa S
Elgestad Linda M
Elmebo Matilda KD
Emanuelsson Lena SD
Embretsén Stefan SD
Engberg Erika S
Engvers Inger SPF
Ericsson Carina L
Eriksson Ziita M
Eriksson Bertil KD
Eriksson Martin C
Eriksson Solveig M
Eriksson Ajanovic Cecilia M
Eriksson Falk Mattias SD
Evansson Peter S
Fagerhov Magdalena KD
Fogeus Anders M
Forsberg Mikael SD
Forsberg Maria C
Forsblom Jennie KD
Forsell Ronny SD
Forsmark Hampus S
Fredriksson Ing-Britt KD
Frestadius Marie S
Fröjd Tomas S
Furuskog Jens SD
Färdigs Beatrice M
Färlin Pernilla M
Gard Lennart S
Gard Marcus S
Gelin Heléna S
Gerling Ylvali TJ
Gilanpour Behrooz TJ
Gradin Hans S
Granath Ann-Charlotte M
Granhall Malena S
Grip Peter S
Gustafsson Emelie M
Halfvars Carina V
Hallgren Stjerndorff Peter M
Hamilton Eva-Karin M
Hammarberg Pernilla M
Hanning Morgan S
Hansen David TJ
Hansson Kristoffer S
Hebert Max V
Hedberg Katarina S
Hedblom Rino SD
Hedin Stefan S
Hedin Amrén Ingrid S
Hedlund Roger SD
Helgesson Per S
Hellberg Fredrik SD
Hellström Torsten SVG
Hellström Marie-Louise SVG
Hellström Hans S
Hildén Xenia S
Hildingsson Birgitta SVG
Hillman Mikael M
Hirsimäki Anneli S
Holm Carina S
Holmestig Erik C
Holmgren Rosmari KD
Huber Annika S
Hurtig Hedin Ullrica KD
Hägg Alexander M
Häggblom Lars-Erik KD
Häägg Björn S
Ingvarsson Wiktoria TJ
Isaksson Tomas S
Isomäki Magnus M
Ivarsson Ylva S
Jakobsson Monica S
Jansson Pia M
Jansson Ewa S
Johansson Maritha V
Johansson Daniel S
Johansson Lars SKPF
Jonsson Torbjörn TJ
Jonsson Maud L
Jonsson Irene S
Jonsson Lena SKPF
Jonsson Patrik S
Juhlin Birgitta M
Jägare Rolf L
Kalén Ingemar KD
Karlsson Kent SD
Karlsson Emma M
Karlström Henrik SD
Keisu Anna-Carin S
Kihlgren Per SD
Kinuka Karlsson Shida S
Kolarby Mats S
Kolasinac Remzija S
Krantz Roberth S
Krantz Håkan SVG
Kvarnström Andreas SD
Kvist Berit S
Kärnström Peter S
Lagervall Larsson Kristina FRG
Lahenkorva Jan S
Landelius Katrin C
Landström Viktor M
Langeborg Lars-Göran V
Larsson Jasmine S
Larsson Mari-Anne SD
Larsson Örjan M
Larsson Bernt SVG
Larsson Olle SD
Larsson Anton V
Larsson Othén Christoffer SD
Lennberg Pia FRG
Linck Hanna-Karin C
Lindberg Eva S
Lindblom Lena M
Lindblom Bengt-Åke PRO
Lindblom Jonny SD
Lindestam Sven-Erik S
Lindgren Jan-Åke S
Lindroth Maria V
Lundblad Jonas TJ
Lundgren Rörick Lena S
Lundin Maria M
Löfmark Rurik SPF
Michelson Kristina S
Mmadueme Emma S
Modée Petra V
Molin Maria M
Montell Måns M
Myllykoski Marjo M
Myrin Hillströms Johanna SD
Nefzi Mohamed-Ali S
Netsö Ellinor SD
Nikolaisen Eva SD
Nilshem Kenneth C
Nilsson Roland M
Nilsson Jan MP
Nilsson Bengt-Åke C
Nilsson Osseén Solveig M
Niss Camilla TJ
Norbakk Tor-Einar TJ
Norberg Alf V
Norberg Owe -
Norberg Asplund Johanna C
Nord Tony SVG
Nordebo Peter L
Nordin Stefan SD
Nordlinder Jan S
Nordqvist Carina S
Norlander Maj-Britt PRO
Norrman Thomas SD
Nybom Stefan S
Näsberg Anita V
Ohlslid Janet FRG
Ohlson Carina C
Olofsson Henrik SVG
Olsson Gerd S
Olsson Kent L
Olsson Mats SD
Olsson Kent SVG
Olsson Hans M
Olsson Jens L
Olsson Cina C
Olsson Birjer PRO
Oscarsson Yvonne V
Pallin Andy SVG
Palmqvist Agneta M
Paulsson Lena MP
Persson Susan K V
Persson Sigbritt S
Persson Maria C
Persson Marianne C
Persson Alf M
Persson Matts C
Persson Lisbeth PRO
Persson Daniel SD
Persson Bång Johan M
Pettersson Lind Linda S
Puhls Elizabeth SD
Rabenius David S
Rached Romel SD
Rask Samuelsson Jonas C
Renström Yoomi S
Ritola Petri SD
Rodin Hans SVG
Roos Annika TJ
Rytkönen Pär SD
Röjd Fredrik SVG
Rönström Håkan M
Samuelsson Ann-Katrin S
Sandberg Curt RPG
Sandsgård Andreas KD
Sandström Bente S
Schenström Lena C
Sigvardsson Micael SVG
Simmesgård Elin M
Sjöstedt Jörgen SRF
Sjöström Kristina V
Skoglund Fredrik S
Smith Anna SVG
Sten Robert S
Stenbacka Ann-Sofie C
Stenberg Jessica S
Stener Bång Per M
Stenvard Patrik M
Stjernström Agneta SD
Stål Frida M
Sundberg Anna SD
Svedman Elisabeth S
Svensk Larm Jim S
Svensson Lena S
Svensson Magnus C
Swessar Gun-Marie C
Söderberg Ove S
Söderlund Margareth V
Tolander Tor M
Toresen Sven-Åke S
Trounson Izabella FRG
Unborg Maria M
Utermöhl Joakim SD
Wadelius Kerstin PRO
Wallin Anders SPF
Wallton-Haaland Jorunn TJ
Vanhaverbeke Katrien TJ
Weider Peter M
Weiss Daniel KD
Wejander Lena PRO
Wennergren Emel V
Wennersten Ann-Margreth SRF
Westergren Mats SD
Vestin Ove V
Vestin Anna-Lena V
Westin Andersson Kerstin FRG
Westlund Joakim C
Westman Camilla SD
Wigg Ola S
Wigzell Ingeborg C
Winsjansen Elisabeth KD
Wiström Ove KD
von Veh Sven-Åke SVG
Yttergren Sabina SD
Yxell Albin SD
Zachariasson Liz SD
Åberg Erik SD
Åberg Jönsson Fredrik V
Åhlander Lena S
Åhnstrand Sara TJ
Åkerström Peter KD
Åman Lena S
Åström Anna-Karin SD
Älander Eva S
Öberg Lars S
Öquist Anders S
Österberg Lars KD
Östling Karin FRG
Östling Annelie KD