Region Gävleborg - förtroendevalda

Lars Öberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
lars.oberg@regiongavleborg.se

Bild på Lars Öberg

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Regionstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Hållbarhetsnämnd 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Viltförvaltningsdelegationen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Svensk kollektivtrafiks arbetsgrupp för järnvägsfrågor Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Hälsovalsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2022-10-15 2026-10-14