Region Gävleborg - förtroendevalda

Jennie Forsblom (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
jennie.forsblom@regiongavleborg.se

Bild på Jennie Forsblom

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Hälso- och sjukvårdsnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Regionstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Samverkansnämnden Mellansverige Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Regionråd Regionråd majoritet 2023-01-01 2026-12-31
Inera AB Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Region Gävleborgs Pensionärsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Hjälpmedelsnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Ombud 2023-01-01 2026-12-31