Region Gävleborg - förtroendevalda

Joakim Henrik Adam Utermöhl (SD)

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Politiska sekreterare Politisk sekreterare 2023-01-01 2026-12-31