Region Gävleborg - förtroendevalda

Gävle Övervakningsnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionfullmäktige utser 3 st ledamöter och 3 st ersättare. Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Gävle Övervakningsnämnds verksamhetsområde omfattar länets samtliga kommuner.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Mmadueme Emma Socialdemokraterna Ledamot 1
Jansson Pia Moderata samlingspartiet Ledamot 2
Davik Cecilia Socialdemokraterna Ersättare 3
Sandsgård Andreas Kristdemokraterna Ersättare 4