Region Gävleborg - förtroendevalda

Vänsterpartiet (V)