Region Gävleborg - förtroendevalda

Hovrätten för Nedre Norrland

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31

Regionfullmäktige utser 17 st nämndemän. Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke. Hovrätten entledigar nämndeman.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (15 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Nilsson Sten-Erik S Nämndeman 3
Westman Camilla SD Nämndeman 9
Wennergren Emel V Nämndeman 12
de Winter Yvonne SVG Nämndeman 13
Arnason Bjarni C Nämndeman 10
Åhlander Lena S Nämndeman 2
Vakant SD Nämndeman 8
Andersson EvaMarja M Nämndeman 6
Bolinder Jon S Nämndeman 4
Cederborg Allan M Nämndeman 7
Forsberg Maria C Nämndeman 11
Eimasdotter Anncharlott S Nämndeman 5
Nordebo Peter L Nämndeman 15
Ahne Ingemar S Nämndeman 1
Bergsten Anders KD Nämndeman 14