Region Gävleborg - förtroendevalda

Förvaltningsrätten i Falun

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31

Regionfullmäktige utser 36 st nämndemän. Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke. Förvaltningsrätten entledigar nämndeman.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (30 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Ivarsson Ylva S Nämndeman 7
Bodén Rut M Nämndeman 13
Eriksson Martin C Nämndeman 19
Söderberg Ove S Nämndeman 10
Nilsson Jan MP Nämndeman 30
Eriksson Solveig M Nämndeman 11
Hammarberg Pernilla M Nämndeman 14
Söderlund Margareth V Nämndeman 24
Schenström Lena C Nämndeman 20
Johansson Maritha V Nämndeman 22
Persson Marianne C Nämndeman 21
Stjernström Agneta SD Nämndeman 18
Åhlander Lena S Nämndeman 3
Brandt Anna SVG Nämndeman 25
Hellström Hans S Nämndeman 9
Elfving Anéa S Nämndeman 1
Samuelsson Katja SD Nämndeman 17
Hanning Morgan S Nämndeman 6
Nord Tony SVG Nämndeman 26
Frestadius Marie S Nämndeman 2
Grip Peter S Nämndeman 8
Gelin Heléna S Nämndeman 5
Nordlinder Jan S Nämndeman 4
Vestin Ove V Nämndeman 23
Åström Anna-Karin SD Nämndeman 16
Didricksson Daniel - Nämndeman 29
Netsö Ellinor SD Nämndeman 15
Jägare Rolf L Nämndeman 28
Eriksson Bertil KD Nämndeman 27
Bergman Christer M Nämndeman 12