Region Gävleborg - förtroendevalda

Kammarrätten i Sundsvall

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31

Regionfullmäktige utser 10 st nämndemän. Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke. Kammarrätten entledigar nämndemän.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (12 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Pettersson Lind Linda S Nämndeman 1
Granhall Malena S Nämndeman 2
Keisu Anna-Carin S Nämndeman 3
Bossen Patrik S Nämndeman 4
Eriksson Ziita M Nämndeman 5
Palmqvist Agneta M Nämndeman 6
Andersson Yvonne SD Nämndeman 7
Persson Matts C Nämndeman 8
Runefelt Mats V Nämndeman 9
Fagerhov Magdalena KD Nämndeman 10
Ericsson Carina L Nämndeman 11
Paulsson Lena MP Nämndeman 12