Region Gävleborg - förtroendevalda

Folktandvården Gävleborg AB

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Regionfullmäktige utser 7 st ledamöter till bolagets styrelse, därav en ordförande och en vice ordförande. Även 2 st revisorer och 2 st revisorsersättare utses av regionfullmäktige.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (13 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Olsson Hans M Ledamot 4
Dangardt Marie-Louise S Ombud 8
Sandberg Sture S Revisor 10
Carlén Rosalie KD Revisor 11
Jonsson Ingrid SVG Revisorsersättare 12
Frestadius Marie S Ledamot 3
Röjd Fredrik SVG Ledamot 6
Stenvard Patrik M Ombudsersättare 9
Westman Camilla SD Ledamot 7
Cavallin Tommy V Ledamot 5
Hedlund Roger SD Revisorsersättare 13
Gard Marcus S Ordförande 1
Holmestig Erik C Vice ordförande 2