Region Gävleborg - förtroendevalda

Per Stener Bång (M)

Kontaktinformation

E-post:
per.stener.bang@regiongavleborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd Ersättare 2022-02-16 2022-12-31
Intresseföreningen Bergslaget Ersättare 2022-02-14 2022-12-31
Regionfullmäktige, ersättare Ersättare 2019-03-22 2022-10-14
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg Ersättare 2019-01-01 2022-12-31