Region Gävleborg - förtroendevalda

Patientnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Regionfullmäktige utser 7 st ledamöter och 7 st ersättare varav en ordförande och en vice ordförande.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (13 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Hedlund Johan SD Ledamot 5
Lundberg Gun M Ersättare 10
Sundberg Anna SD Ersättare 11
Blomgren Diana S Ledamot 3
Bekir Zaradesth V Ersättare 13
Persson Marianne C Ersättare 12
Hildén Isabel V Ordförande 1
Rabenius David S Ersättare 9
Wigzell Ingeborg C Ledamot 6
Elgestad Linda M Vice ordförande 2
Pihlajamaa Snabb Hannes L Ledamot 7
Skoglund Fredrik S Ledamot 4
Zellafors Monica S Ersättare 8