Region Gävleborg - förtroendevalda

Demokratiberedning

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Regionfullmäktige utser en ledamot från varje parti som finns representerade i regionfullmäktige med personlig ersättare (9 + 9). Ordförande och vice ordförande utses bland ordinarie ledamöter i beredningen.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (18 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Olsson Kent L Ledamot 8
Krantz Håkan SVG Ledamot 6
Hagström Maria MP Ersättare 18
Hölzgen Sandra SD Ledamot 4
Nilshem Kenneth C Vice ordförande 2
Ohlson Carina C Ersättare 13
Lahenkorva Jan S Ordförande 1
Rytkönen Pär SD Ersättare 12
Wallström Gunbritt V Ersättare 14
Hedin Ullrica KD Ersättare 16
Åkerström Peter KD Ledamot 7
Granath Ann-Charlotte M Ledamot 3
Pihlajamaa Snabb Hannes L Ersättare 17
Samuelsson Bengt MP Ledamot 9
Pettersson Lind Linda S Ersättare 10
Nilsson Roland M Ersättare 11
Langeborg Lars-Göran V Ledamot 5
Smith Anna SVG Ersättare 15