Region Gävleborg - förtroendevalda

Magnus Svensson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
magnus.svensson@regiongavleborg.se

Bild på Magnus Svensson

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragPeriod
Assembly of European Regions kommitté 3 - Kulturfrågor Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Central Sweden ideell förening Ägarrådsrepresentant 2019-01-01 - 2023-04-30
Central Sweden ägarråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Coompanion Gävleborg Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälsovalsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och kompetensnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Länets Funktionsrättsråd Ordförande 2021-10-13 - 2022-12-31
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg Ersättare 2021-12-08 - 2022-12-31
Region Gävleborgs Pensionärsråd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionråd Regionråd majoritet 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Utvecklingsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31