Region Gävleborg - förtroendevalda

Patrik Stenvard (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-307 44 62 (mobil)
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
patrik.stenvard@regiongavleborg.se

Bild på Patrik Stenvard

Uppdrag (17 st)

OrganisationUppdragPeriod
Assembly of European Regions kommitté 1 - Regional utveckling Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Fastighets-, miljö- och teknikutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Folktandvården Gävleborg AB Ombudsersättare 2020-05-19 - 2022-12-31
Forum för regional hållbar tillväxt och attraktivitet till Tillväxtverket Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälsovalsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Inera AB Ombudsersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiks arbetsgrupp för järnvägsfrågor Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Movexum AB Ombudsersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Movexum AB Ombudsersättare 2020-06-02 - 2022-12-31
Ostkustbanan 2015 AB Ombudsersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Region Gävleborgs Pensionärsråd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionråd Regionråd opposition 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsen 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samverkansnämnden Mellansverige Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31