Region Gävleborg - förtroendevalda

Eva Lindberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
eva.e.lindberg@regiongavleborg.se

Bild på Eva Lindberg

Uppdrag (20 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Transitio Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Almi Företagspartner GävleDala AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Almi Invest AB - Norra Mellansveriges styrelse Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Assembly of European Regions General Assembly Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Assembly of European Regions kommitté 1 - Regional utveckling Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Botniska korridoren Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Central Sweden ideell förening Vice ordförande 2019-01-01 - 2023-04-30
Forum för regional hållbar tillväxt och attraktivitet till Tillväxtverket Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Future Position X Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Intresseföreningen Norrtåg (Järnvägsforum Norr) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Movexum AB Ledamot 2020-06-02 - 2023-06-15
Ostkustbanan 2015 AB Ledamot 2019-02-27 - 2022-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionråd Regionråd majoritet 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samverkansnämnden Mellansverige Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Norrlandsfonden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Tåg i Bergslagen Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Utvecklingsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31