Region Gävleborg - förtroendevalda

Kultur- och kompetensnämnd

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Regionfullmäktige utser 13 st ledamöter och 9 st ersättare varav en ordförande, en vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (22 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Hellström Hans S Ledamot 6
Olsson Hans M 2:e vice ordförande 3
Myrin Hillströms Johanna SD Ledamot 11
Svensson Håkan V Ersättare 19
Lundkvist (Centeno de) Carmen L Ledamot 13
Ohlson Carina C Ersättare 18
Lindgren Jan-Åke S Ledamot 8
Norling Åsa SD Ersättare 17
Röjd Fredrik SVG Ersättare 20
Samuelsson Bengt MP Ersättare 22
Svensson Magnus C Ordförande 1
Frestadius Anna S Ledamot 7
Sandström Bente S Ledamot 5
Österberg Lars KD Ledamot 12
Johansson Daniel S Ledamot 4
Åström Anna-Karin SD Ledamot 10
Olsson Kent L Ersättare 21
Wallström Gunbritt V 1:e vice ordförande 2
Hirsimäki Anneli S Ersättare 14
Pettersson Lind Linda S Ersättare 15
Stål Frida M Ersättare 16
Bergman Christer M Ledamot 9