Region Gävleborg - förtroendevalda

Marie-Louise Dangardt (S)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
marie-louise.dangardt@regiongavleborg.se

Bild på Marie-Louise Dangardt

Uppdrag (20 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Transitio Representant 2019-01-01 - 2022-12-31
Almi Invest AB - Norra Mellansveriges styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Assembly of European Regions General Assembly Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Assembly of European Regions kommitté 1 - Regional utveckling Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Central Sweden ideell förening Ägarrådsrepresentant 2019-01-01 - 2023-04-30
Central Sweden ägarråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
CPMR General Assembly Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Folktandvården Gävleborg AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälsovalsutskott Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Inera AB Ombud 2020-04-20 - 2022-12-31
Intresseföreningen Norrtåg (Järnvägsforum Norr) Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommuninvest ek. för. årsstämma Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Movexum AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Movexum AB Ombud 2020-06-02 - 2022-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionråd Regionråd majoritet 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsen 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Tåg i Bergslagen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Utvecklingsutskott Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31