Region Gävleborg - förtroendevalda

Regionstyrelsen

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Regionfullmäktige utser 13 st ledamöter och 13 st ersättare varav en ordförande, en vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (26 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Lindberg Eva S Ordförande 1
Dangardt Marie-Louise S 1:e vice ordförande 2
Stenvard Patrik M 2:e vice ordförande 3
Öberg Lars S Ledamot 4
Lahenkorva Jan S Ledamot 5
Carlsson Richard SD Ledamot 6
Zachariasson Liz SD Ledamot 7
Svensson Magnus C Ledamot 8
Åberg Jönsson Fredrik V Ledamot 9
Olofsson Henrik SVG Ledamot 10
Forsblom Jennie KD Ledamot 11
Backman Hans L Ledamot 12
Jansson Karin MP Ledamot 13
Huber Annika S Ersättare 14
Gard Marcus S Ersättare 15
Frestadius Marie S Ersättare 16
Johansson Daniel S Ersättare 17
Kinuka Shida S Ersättare 18
Granath Ann-Charlotte M Ersättare 19
Elgestad Linda M Ersättare 20
Rönström Håkan M Ersättare 21
Persson Daniel SD Ersättare 22
Hellberg Fredrik SD Ersättare 23
Smidt Johnsson Caroline C Ersättare 24
Sjöström Kristina V Ersättare 25
de Winter Yvonne SVG Ersättare 26