Region Gävleborg - förtroendevalda

Regionstyrelsen

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Regionfullmäktige utser 13 st ledamöter och 13 st ersättare varav en ordförande, en vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (26 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Zachariasson Liz SD Ledamot 7
Kinuka Shida S Ersättare 18
Sjöström Kristina V Ersättare 25
Åberg Jönsson Fredrik V Ledamot 9
Lindberg Eva S Ordförande 1
Dangardt Marie-Louise S 1:e vice ordförande 2
Öberg Lars S Ledamot 4
Carlsson Richard SD Ledamot 6
Huber Annika S Ersättare 14
Svensson Magnus C Ledamot 8
Stenvard Patrik M 2:e vice ordförande 3
Smidt Johnsson Caroline C Ersättare 24
Forsblom Jennie KD Ledamot 11
de Winter Yvonne SVG Ersättare 26
Hellberg Fredrik SD Ersättare 23
Jansson Karin MP Ledamot 13
Persson Daniel SD Ersättare 22
Johansson Daniel S Ersättare 17
Lahenkorva Jan S Ledamot 5
Rönström Håkan M Ersättare 21
Elgestad Linda M Ersättare 20
Gard Marcus S Ersättare 15
Frestadius Marie S Ersättare 16
Olofsson Henrik SVG Ledamot 10
Granath Ann-Charlotte M Ersättare 19
Backman Hans L Ledamot 12